Cvičení

Pilates – metoda Pilatesova

je jedním z nejúčinnějších metod cvičení, které se v minulosti objevily. O metodě cvičení píší světová média, mluví se o ní všude, jakmile přijde téma zdravý pohyb. O zakladateli metody panu Josephu Pilatesovi se dočtete všude. Metodu cvičení musíte přijít vyzkoušet osobně do cvičení a chvíli vytrvat, než tělo vstřebá veškeré zásady a principy. Účinek cvičení stojí za to!

Rehabilitační pilates

vychází ze základních prvků Pilatesovy metody a drží se pravidel rehabilitace. Setkáváte se s pojmy – hluboký stabilizační systém, dlouhá šíje, pevné centrum, power house centrum, controling, a mnoho jiných pojmů, pomocí kterých si zafixujete správné držení těla.

Test-imageBalony – Fitball

cvičení na velkém rehabilitačním míči, využíváme principy Pilatesovy metody a zároveň intenzitu cvičení násobíme použitím balanční podložky v tomto případě fitball.

Funkční trénink

tato cvičební jednotka se věnuje posilování svalstva pomocí závěsných systémů, balančních podložek, činek jednoruček, posilovacích gum, pro zpestření je užito švihadel, Flowin podložek, posilovacích fittnes strojů nebo běžících pásů.

Bodystyling

v této jednotce posílíte hlavní svalové skupiny celého těla, břišní, zádové, hýžďové svaly a svaly paží. Jako zátěž používáme jednoručky činky, expandery, krátké gumy a také váhu svého těla….tak na viděnou ve cvičení!

Balanční plochy nejen v rehabilitaci

závádíme cvičení na overbalech, fitbalech, balančních čočkách, rehabilitačních pěnových válcích, cvičení nevyžaduje aktivní cardio pohyb, zaměříme se na hluboký stabilizační systém.

Osobní trénink

už název napoví – cvičím za asistence osobního trenéra, kontroluje mé pohyby a mé chyby, mluví se mnou během tréninku, vysvětluje zásady cvičení, cvičí se mnou v mém volném čase. Osobní trénink se týká Rehabilitačního cvičení a Funkčního tréninku.

Cena je dohodnuta dle počtu hodin týdně nebo měsíčně a počtu osob /min.1 osoba, max 3osob/ Info: tel. 608 62 51 62.

Pokud se rozhodnete pro variantu osobní trénink, je důležitý bezplatný pohovor, který nepřesáhne 30min, stanovení cílů, přehled fyzické kondice, časový harmonogram cvičebního plánu, stanovení ceny cvičebního programu.